Veteranisering för att minska åldersglappet

Av Måns — 25:e april, 2017

Denna vecka så påbörjas de första veteraniseringarna av träd i projektet. Veteranisering är en metod som används för att försöka minska åldersglappet mellan äldre och yngre träd, i det här fallet i hagmarker. Veteranisering utförs i yngre träd, företrädesvis ekar i de marker där vi också har gott om äldre hagmarksträd.
Det vi vill åstadkomma är att påskynda bildandet av död ved, hålbildning och savflöden i vilket ökar mängden habitat för många av de organismer som är beroende av äldre hagmarksträd som livsmiljö.
Arbetet utförs av specialutbildade arborister under ledning av Vikki Bengtsson från Pro Natura.

Evenemangskalender

Augusti 2019
Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Senaste nytt

Veteranisering för att minska åldersglappet Denna vecka så påbörjas de...
Mulmholkar De första mulmholkarna har levererats...
Klingavälsån-Karup / Veberöds ljung För att skydda de små...