Veteranisering för att minska åldersglappet

Av Måns — 25 april, 2017

Denna vecka så påbörjas de första veteraniseringarna av träd i projektet. Veteranisering är en metod som används för att försöka minska åldersglappet mellan äldre och yngre träd, i det här fallet i hagmarker. Veteranisering utförs i yngre träd, företrädesvis ekar i de marker där vi också har gott om äldre hagmarksträd. Det vi vill åstadkomma…

Mulmholkar

Av Måns — 21 april, 2017

De första mulmholkarna har levererats och placerats ut i Veberöds ljung. Inom kort kommer mulmholkar även att placeras ut i Herrevads kloster. Syftet med holkarna är att efterslikna miljön som finns i ihåliga trädstammar. Mulmen påminner om sågspån och är livsmiljö för många svampar och insekter.

Herrevads kloster

Av Måns — 23 mars, 2015

De första 5000 ekplantorna är nu beställda och kommer börja planteras i de öppna delarna av betesmarkerna från och med i maj 2015. Plantorna kommer att hägnas in för att minska risken för att de äts upp av tama och vilda betesdjur. Målet med att plantera ut mer ek i de helt öppna delarna är…

Måryd-Hällestad / Prästaskogen

Av Måns — 23 mars, 2015

Röjningarna i projektet har satt igång. Först ut är Prästaskogen precis väster om Torna Hällestad. Här röjer vi mycket en och friställer vresbok som är typisk för detta området. Ungefär två hektar av betesmarken, i de västra delarna, kommer att öppnas upp i projektet.

Klingavälsån-Karup / Veberöds ljung

Av Måns — 18 mars, 2015

För att skydda de små ekplantor som kommit ut i betesmarken från bete så har vi satt upp några små staket kring dessa. I området finns gott om hjortdjur som gärna betar unga ekar, liksom korna gör när de släpps på, varför det är nödvändigt att betesfreda dessa små naturligt uppkomna ekar. De närmaste åren…

Evenemangskalender

Februari 2018
Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Senaste nytt

Veteranisering för att minska åldersglappet Denna vecka så påbörjas de...
Mulmholkar De första mulmholkarna har levererats...
Herrevads kloster De första 5000 ekplantorna är...
Måryd-Hällestad / Prästaskogen Röjningarna i projektet har satt...
Klingavälsån-Karup / Veberöds ljung För att skydda de små...