Klingavälsån-Karup / Veberöds ljung

By Måns — 18:e March, 2015

För att skydda de små ekplantor som kommit ut i betesmarken från bete så har vi satt upp några små staket kring dessa. I området finns gott om hjortdjur som gärna betar unga ekar, liksom korna gör när de släpps på, varför det är nödvändigt att betesfreda dessa små naturligt uppkomna ekar. De närmaste åren i projektet kommer vi även att plantera ut ekplantor i dessa betesmarker. Målsättningen är att på sikt få fler solitärträd i betesmarkerna i Veberöds ljung för att kunna öka arealen trädklädda betesmarker.

Events calendar

July 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Latest news